Ромашко Алла Сазонівна

доцент, кандидат технічних наук

Освітня програма “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

Куратор груп МВ-01, МВ-02, МВ-п01.
Гарант ОП бакалавра,
С.н.с. Органу сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування
Аудитор з сертифікації систем управління якістю

Сторінка викладача

У 1993 році закінчила Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, ММІ, спеціальність – “Конструювання верстатів та машин”.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Синтез високоточних клинових свердлувально-фрезерувальних патронів для металорізальних верстатів”.

У 2008 році отримала вчене звання доцента.

Автор 6-ти навчальних посібників, понад 100-та методичних і наукових праць та 8-ми об’єктів права інтелектуальної власності.

Автор та співавтор наступних праць:

1. Практикум щодо підготовки та виконання практичних занять з дисципліни “ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО”” для студентів та аспірантів технічних спеціальностей та спеціальності «Інтелектуальна власність». Навчальне електронне видання. [Електронний ресурс] /НТУУ “”КПІ””/ А.С. Ромашко, О.М. Кравець, О.В. Литвин. – К.: НТУУ “”КПІ””, 2013. – 173 с. Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2477.
2. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності: Навч. посіб. [Електронний ресурс] / А.С. Ромашко, І.І. Верба, В.В. Пригода – К.: НТУУ “”КПІ””, 2013. – 160. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2579
3. Практикум з дисципліни “”Патентознавство та авторське право”” для студентів та аспірантів технічних спеціальностей та спеціальності “”Інтелектуальна власність”” [Електронний ресурс] / А. С. Ромашко, О. М. Кравець, О. В. Литвин ; НТУУ “”КПІ””. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,72 Мбайт). – Київ: НТУУ “”КПІ””, 2014. – – Режим доступу http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28003
4. Ромашко А.С. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності: Навч. посіб. / А.С. Ромашко, І.І. Верба, В.В. Пригода. – Вид.2-ге переробл. та доповн. [Електронний ресурс] / – К.: НТУУ “”КПІ””, 2015. – 186. Режим доступу http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28002
5. Ромашко А.С. Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до реєстрації, моніторинг Навч. посіб. / А.С. Ромашко, О.М.Кравець. – [Електронний ресурс] / – К.: НТУУ “”КПІ””, 2016. – 170. гриф Затверджено Вченою радою НТУУ “”КПІ”” від 30 червня 2016 р– Режим доступу http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28006.

Наукові інтереси: набуття прав інтелектуальної власності, національне та міжнародне законодавство в сфері інтелектуальної власності, управління знаннями, системи управління взагалі, а також системи управління якістю та системи енергоменеджменту.

Член спілки інженерів-механіків.

Контакти:
Корпус 1, кім. 320-1, 232-1
телефон моб. +38 067 379 45 57
as_romashko @ ukr.net

Поділитись:

Comments are closed.