Слободянюк Іванна Валентинівна

доцент, кандидат технічних наук (PhD), заступник директора ММІ з навчально-виховної роботи

Освітня програма “Інструментальні системи інженерного дизайну”

Сторінка викладача

В 2011 році закінчила Національний технічний університет України “Київський Політехнічний інститут”, кафедру ІТМ, спеціальність – “Інструментальне виробництво”, магістр машинобудування.

В 2015 році захистила кандидатську дисертацію: «Формування магнітно-абразивного інструменту зі стабільними властивостями в робочих зазорах кільцевого типу».

Автор понад 50 наукових праць, з них 1 монографії,  40 статей у фахових виданнях України, 1 статей у Scopus (Web of Science), 50 тез доповідей на конференціях, 1 підручника, 13 методичних вказівок, 1 патенту на винахід (Патент на винахід. 104328 Україна, МПК: В24 В31/112 (2006.01). Спосіб магнітно-абразивного оброблення / Майборода B.C., Гейчук В.М., Джулій Д.Ю., Ткачук І.В.; заявник та патентовласник Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут”. № а201201745; заявл. 16.02.2012; опубл. 27.01.2014; бюл. № 2/2014).

Автор та співавтор наступних праць:

1.Майборода В. С., Слободянюк И. В., Джулий Д. Ю. Магнитно-абразивная обработка деталей сложной формы. Житомир: ПП «Рута», 2017. 272 с.;
2.Майборода В.С. Вплив магнітно-абразивного оброблення на якість шпонкових фрез із швидкорізальної сталі / В.С. Майборода, І.В. Слободянюк, Д.Ю. Джулий, Д.В. Тарган. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні. – 2018. – №6(1282). – С. 55–59.;
3.AISI 1045 Steel Flat Surfaces Machining Using the Magneto-Abrasive Method / V. S. Maiboroda, O. O. Belajev, D. Y. Dzhulii, I. V. Slobodianiuk. // Journal of Engineering Sciences. – 2020. – №7(1). – С. A1–A7. doi:10.21272/jes.2020.7(1). a1. (Б).;
4. Features of Magneto-Abrasive Machining of Taps / V.Maiboroda, D. Tarhan, D. Dzhulii, I. Slobodianiuk. // Acta Mechanica et Automatica. – 2020. – pp. 1–7.

Наукові інтереси: Фінішні методи магнітно-абразивного оброблення виробів складної форми, процеси формоутворення порошкового магнітно-абразивного інструменту в умовах великих магнітних зазорів.

Контакти:
Корпус 22, кім. 109
телефон моб. +38 097 131 09 08
slobodianiuk.ivanna@lll.kpi.ua
https://www.facebook.com/ivanka.tkachuk.7

Поділитись:

Comments are closed.