Верба Ірина Іванівна

доцент, кандидат технічних наук (PhD)

Освітня програма “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

Сторінка викладача

У 1975 році закінчила Київський ордена Леніна політехнічний інститут імені 50річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, спеціальність – “Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти”.

У 1986 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Методы и механизмы отрезки деталей резцами на токарных автоматах”. У 1989 році отримала вчене звання доцента.

У 1985-2019 р була вченим секретарем кафедри Конструювання верстатів і машин, займалась працевлаштуванням молодих спеціалістів.

Автор 1 монографії,  1 підручника, 7 посібників, 8 методичних вказівок та 7-ми об’єктів права інтелектуальної власності.

Автор та співавтор наступних праць:

1. Верба І.І., Коваль В.А. Основи інтелектуальної власності: Підручник – Севастополь: Видавничий центр СНУЯЕтаП – 2010. – 209 с.;
2. Автоматизация сборочного производства / Г.А. Спыну, Г.Е. Диневич, И.И. Верба, О.В. Даниленко Херсон.: Олди-плюс, 2001, 252 с.;
3. Інноваційне конструювання обробного обладнання та спеціалізованих роботів: Обладнання для обробки природного каменю. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра, за освітньою програмою „Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин“ спеціальності 131 „Прикладна механіка“; КПІ ім. Ігоря Сікорського. . Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 289 с. –URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37231;
4. Проектування обладнання галузевого машинобудування: Шпиндельні вузли на опорах кочення. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра, за освітньою програмою „Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин“ спеціальності 131 „Прикладна механіка“; КПІ ім. Ігоря Сікорського.  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 136 с.;
5. Статичний розрахунок шпиндельних вузлів на опорах кочення: Методичні вказівки до виконання розрахунків у дипломних проектах та курсових проектах з дисциплін „Металорізальні верстати“, „Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва“, „Конструювання обладнання металообробних цехів“ для студентів напряму підготовки 6.050503, спеціальностей „Металорізальні верстати та системи“ та „Інструментальне виробництво“ і спеціальностей 7.05050201, 8.05050201 „Технологія машинобудування“. Частина 1 / Уклад.: І.І.Верба, О.В.Даниленко – К.: НТУУ „КПІ ім. Ігоря Сікорського“, 2017. – 104 с. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24448.

Наукові інтереси: Тенденції розвитку сучасного метало-, дерево- та каменеобробного обладнання і його типових вузлів та їхня конструктивна реалізація. Теорія й практика апріорної кількісної оцінки ефективності та конкурентоздатності інноваційних проектів на ранніх стадіях проектування обладнання машинобудування, системи прийняття рішень в техніці.

Членство в громадських організаціях: Спілка інженерів-механіків України.

Контакти:
Корпус 1, кім. 226-1
verba.dan @ gmail.com

https://www.facebook.com/verba.i.i

Поділитись:

Comments are closed.