Юрчишин Оксана Ярославівна

доцент, кандидат технічних наук (PhD)
Директор департаменту інновацій та трансферу технологій

Освітня програма “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

Сторінка викладача

У 2001 році закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність – “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Пружно-демпфуючі характеристики та прогнозування меж використання широкодіапазонних цангових патронів”. У 2012 році отримала вчене звання доцента.

Автор близько 100 наукових праць, з них 1 монографії,  25 статей у фахових виданнях України, 1 посібника,  та 21-го об’єкта права інтелектуальної власності (патент України на винахід №87732 Гідромеханічний затискний патрон / Кузнєцов Ю.М., Новік М.А., Юрчишин О.Я., бюл.№15/2009, 10.08.2009; патент України на винахід №120668 “”Крокуючий пристрій мобільного робота”” / Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я., Келавець Ю.Р., Бондаренко Н.С., бюл. № 01/2020, 10.01.2020.; патент України на корисну модель №132598 Затискний патрон / Новік М.А., Юрчишин О.Я., бюл. № 5/2019, 11.03.2019).

Автор та співавтор наступних праць:

1. Юрчишин О.Я. Підвищення показників точності токарного автоматизованого комплексу на основі дослідження циклічних випадкових процесів вузла закріплення заготовки / Вісник КПІ, серія машинобудування. – 2011. – №63. – С.134-139;
2. Юрчишин О.Я., Ащеулова С.В. Особливості застосування підходів та методів до оцінювання вартості прав об’єктів інтелектуальної власності, які містять конфіденційну інформацію // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”: науковий збірник / Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – № 4 (76). – 352 с. С.59-65;
3. Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я., Гаврушкевич А.Ю., Полунічев В.Е. Визначення динамічних стохастичних сил різання, які виникають при обробці об’єктів на мобільних верстатах роботах шляхом розкладу сил та переміщень по кусково-постійним ортогональним функціям Уолша // Вісник Херсонського національного технічного університету. №4. – 2017. С. 111-120;
4. Strutinsky V.B., Yurchishin O.Ya., Kravets O.M., Polunichev V.E. Dynamic characteristics of a mobile robot manipulator built on the basis of a mechanism with parallel kinematic couplings // Зб.наукових праць «Сучасні технології в машинобудуванні», Харків, НТУ «ХПІ», 2018.– Вип.1 (13), С. 192-206;
5. Юрчишин О.Я. Підвищення показників точності токарного автоматизованого комплексу на основі дослідження циклічних випадкових процесів вузла закріплення заготовки / Вісник КПІ, серія машинобудування. – 2011. – №63. – С.134-139;
6. Юрчишин О.Я., Ащеулова С.В.Особливості застосування підходів та методів до оцінювання вартості прав об’єктів інтелектуальної власності, які містять конфіденційну інформацію // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”: науковий збірник / Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – № 4 (76). – 352 с. С.59-65;
7. Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я., Гаврушкевич А.Ю., Полунічев В.Е. Визначення динамічних стохастичних сил різання, які виникають при обробці об’єктів на мобільних верстатах роботах шляхом розкладу сил та переміщень по кусково-постійним ортогональним функціям Уолша // Вісник Херсонського національного технічного університету. №4. – 2017. С. 111-120;
8. Strutinsky V.B., Yurchishin O.Ya., Kravets O.M., Polunichev V.E. Dynamic characteristics of a mobile robot manipulator built on the basis of a mechanism with parallel kinematic couplings // Зб.наукових праць «Сучасні технології в машинобудуванні», Харків, НТУ «ХПІ», 2018.– Вип.1 (13), С. 192-206.

Наукові інтереси: інтелектуальна власність, математичне моделювання робочих процесів машин.

Членство в громадських організаціях: академія інженерних наук України.

Контакти:
Корпус 1, кім. 230
телефон моб. +38 097 796 45 23
urchyshynoks @ ukr.net

Поділитись:

Comments are closed.