Освітня програма “ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ СИСТЕМИ ІНЖЕНЕРНОГО ДИЗАЙНУ”

Освітня програма “ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ СИСТЕМИ ІНЖЕНЕРНОГО ДИЗАЙНУ” – це сучасна освітня програма, яка готує фахівця, здатного розв’язувати складні перспективні задачі та проблеми машинобудівного виробництва на світовому ринку.

На старших курсах ми даємо можливість обрати блок дисциплін “ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМОУТВОРЕННЯ ДЕТАЛЕЙ” в межах яких ведеться профільна конструкторсько-технологічна підготовка в галузі інструментального виробництва та забезпечення, а також посилена комп’ютерна підготовка з проектування та 3D-моделювання складнопрофільних виробів та інструментальних систем, їх удосконалення та оптимізації. Завдяки двом міжнародним спільним навчальним центрам CAD/CAM технологій, а саме «КПІ – Autodesk» та «КПІ – Delcam» студенти вивчають найсучасніше програмне забезпечення, таке, як  Autodesk Inventor, Fusion360, Autodesk Simulation, Delcam PowerMILL, Delcam FeatureCAM, ArtCAM тощо.

та блок дисциплін ІНЖЕНЕРНИЙ ДИЗАЙН” –  Модель підготовки базується на інноваційній складовій вирішення перспективних задач і проблем машинобудівного виробництва на світовому ринку в напрямках гармонійного поєднання функціональних, естетичних, ергономічних та техніко-економічних показників проектованої продукції.
Інженер-дизайнер, це фахівець, який на великому виробництві співпрацює із промисловим дизайнером та інженером-проектувальником, а на малих підприємствах це дизайнер-конструктор-технолог, який здатний запропонувати ідею привабливого для споживача вигляду, втілити її у тривимірній комп’ютерній моделі, прорахувати з точки зору інженерних параметрів та реалізувати технології ефективного її виготовлення.

Практично всі теми для дипломних робіт магістрів запропоновані самими студентами і мають чіткі ознаки стартап-проектів.

Найчастіше, через складність проектів, ми утворюємо команди, які разом працюють над однією задачею. Наявність на нашій кафедрі лабораторії FabLabKPI, яка оснащена сучасним обладнанням для оброблення на верстатах з ЧПК, 3D-принтерами, обладнанням для роботи з мікроелектронікою, дозволяє реалізовувати моделі та прототипи у нас на кафедрі.

Основні дисципліни фахової підготовки, це – “Компонетика”, “Художнє конструювання та презентації”, “Комп’ютерні технології дизайну”, “Адитивне виробництво”, “Конвенціональні технології”, “Моделювання технічних об’єктів і систем” тощо.

Тематика диплому обмежена лише Вашою уявою!!!

Comments are closed.