Освітня програма “ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНСТРУЮВАННЯ ВЕРСТАТІВ, РОБОТІВ ТА МАШИН”

Освітня програма “ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНСТРУЮВАННЯ ВЕРСТАТІВ, РОБОТІВ ТА МАШИН” передбачає високоякісну підготовку фахівців, вдало поєднуючи такі два підходи.

З однієї сторони, студенти отримують знання, уміння та навички в галузі конструювання:

 • металорізальних верстатів та обробних центрів, а також обладнання для обробки різанням матеріалів типу деревини, природного каменю, неметалевих матеріалів і діамантів;
 • роботів і роботизованих комплексів для потреб цивільної промисловості, транспорту, військово-промислового комплексу, наукових досліджень, медицини, аграрного виробництва тощо;
 • широкого спектру продукції загального та спеціального машинобудування.

З іншої сторони, отримані знання реалізуються з використанням найсучасніших пакетів прикладних програм для 3D-моделювання конструкцій будь-якої складності, проведення їх розрахунків на етапі розробки та проектування, підготовки пакетів креслень і технологічної документації.

Окрема увага приділяється моделюванню роботи механізмів та машин в умовах, наближених до реальних, з урахуванням динамічних процесів, що виникають під час їх експлуатації.

Сама концепція освітньої програми “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин” передбачає поглиблене вивчення таких пакетів прикладних програм:

 • CAD-системи для 3D і 2D моделювання механічних систем – Autodesk Inventor® та Autocad®
 • Системи математичного моделювання процесів та систем – MathCAD® та MATLAB®, зокрема, продукт для візуального моделювання динамічних систем Simulink®

Використовуване в навчанні програмне забезпечення має офіційну ліцензію та отримує регулярні оновлення.

Крім того, навчаючись на цій освітній програмі, ви маєте можливість “прокачати” такі “soft skills”:

 • основи технічної творчості та методи розв’язання винахідницьких задач;
 • реєстрація прав на винаходи, корисні моделі, а також промислові зразки;
 • реєстрація торгівельної марки;
 • реєстрація авторського права на твір науки, літератури та мистецтва;
 • основи оцінки та комерціалізації власних науково-технічних розробок.

Випускники нашої освітньої програми можуть працювати на посадах інженера-конструктора, інженера-технолога, патентознавця, керівника підрозділу машинобудівного підприємства, наукового співробітника, університетського викладача.

Наші колишні студенти затребувані й працюють на підприємствах не тільки цивільного, але й військово-промислового спрямування:

 • ДП “Антонов”
 • ДАХК “Артем”
 • КПСП “Арсенал”
 • ПАТ “Маяк”
 • ДП ДКБ “Луч”
 • ТОВ “Українська бронетехніка”
 • Європейська філія корпорації “Ford”
 • науково-дослідні установи
 • приватні підприємства тощо.

Comments are closed.